[Billede af firmalogo]  

Startside Op Feedback Søg Login

Fremtidens køkken
Vi er altid i bevægelse....

 

Startside
Op
VOTACO
Produkter
Landkort og foto
Personale
Foredrag
Info
Musik til festen

 

Det intelligente køkken

 

Under mine mange foredrag vedrørende intelligente huse, er jeg ofte stødt på den indvending, at jeg oftest fokuserer på dagligstuen, opholdsrum og værelser, og helt overser, at en stor del af beboernes arbejde foregår i køkkenet. For at råde bod på disse indvendinger, vil jeg gerne komme med følgende betragtninger.

Jeg er helt på det rene med, at køkkenet er selve husets hjerte ( hjerne ), og givetvis det vigtigste rum. Derfor er her også den største teknologiske udfordring til stede. Med andre ord, hvordan kan man sætte mere teknologi ind for at gøre køkkenet til et hyggeligere og mere velfungerende sted at være.

Køkkensager skal kunne tale sammen. Jeg mener det i ordets rette betydning. Køkkendelene skal kommunikere med hinanden. Koppen skal fortælle kaffemaskinen, hvordan ejeren vil have kaffen. Skal der mælk i ? Skal det være ekspresso ? Sukker ? Er det kaffe kl. 8.00 om morgenen eller sent om aftenen ? Her må den gerne være tynd. Alle har sin egen kop med et lille digitalt mærke, der for øvrigt med lethed kunne aktivere PC’en og starte internettet. VOTACO, husets talende computer, er også her inde i billedet. Den kan konstant overvåge koppen og komme med yderligere information til ejeren, fx temperatur osv.

Det vigtigste må være køkkenbordet. Der kan være diverse sendere og modtagere, som aflæser alder på købmandsvarer. Denne funktion er også til stede i forrådskamre, køleskabe, frysere m.m. VOTACO - hovedcomputeren - har overblik over disse ting og kan advare om alder, bakteriel udvikling eller måske give forslag til ernæringsrigtige opskrifter ud fra de varer, der er til stede. Alt dette kan man tale med VOTACO om. Mikrobølgeovnen ved selv hvor meget kyllingen skal have, når man blot fører kyllingen forbi ”læselågen” ind i ovnen. Sættes en bakke pålæg ind i køleskabet, eller fjernes dette, sker til stadighed en opdatering, hvilket giver mulighed for automatiske bestillinger hos købmand via internettet.

Teknik skal ikke kun ind i køkkenet for at gøre det mere effektivt. Det skal også bevirke, at det bliver sjovere og hyggeligere at opholde sig der. Vi må ikke glemme at en urfunktion hos mennesket er ”at spise sammen”. Dette savner man faktisk mange steder i dag. Generelt er nutidens liv for meget præget af mangel på samhørighed, hvilket viser sig i stadig kortere spisesituationer, typisk 15 min. i gennemsnit. Vi har også glemt , at en væsentlig funktion er leg. Leg i det hele taget, men også funktionen ”at lege med maden”. Derfor skal vi til at genopdage køkkenet, vi skal lege i det, og her kommer det intelligente køkken for alvor ind i billedet. Køkkenet bliver venligt og skægt, og vi vil igen opdage glæden ved at lave mad. Fordelen ved at lave mad sammen er, at man også kan få lejlighed til at tale sammen om hyggelige ting, som man ellers ikke kunne finde tid til i den fortravlede hverdag.

God mad forbindes ofte med vægtforøgelse. Derfor taler køkkenet sammen med den intelligente badevægt eller toilet. Vægten og køkkenet ved, hvad man har spist og aflæser med hård hånd resultatet. Køkkenet kan derudfra foreslå sunde menuer og tilrettelægge kure, så man opnår ønsket resultat. Vi skal igen til at opdage sammenhængen mellem vores velbefindende og maden. Vi er kommet for langt væk fra vores krop.

At investere i det tænkende køkken, er vi virkeligheden at investere i sin egen sundhed og helse. Vi er tilbage til de gamle idealer, en sund sjæl i et sundt legeme, bare i omvendt rækkefølge. Et sundt legeme er med til at give en sund sjæl, og denne sjæl vil lege - også i køkkenet.

Jørn Christiansen
Ege-Data Consult ApS

”Folk har glemt at vi skal hygge om
og lege med maden. Vi skal genop-
dage køkkenet. Her kan teknologien
hjælpe os.”

Processor

Dette er meddelelsens brødtekst ...

Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du kontakte:

Ege-Data Consult ApS
Dalgasvej 5, DK-7470 Karup J, Denmark
Telefon: +45 86662474
Fax: +45 86661098

Send e-mail til rune@ege-data.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2013 Ege-Data Consult ApS
Senest opdateret: 29. juni 2013