[Billede af firmalogo]  

Startside Op Feedback Søg Login

Handelsbetingelser
Vi er altid i bevægelse....

 

Startside
Op
VOTACO
Artikler
Landkort og foto
Personale
Foredrag
Info
Musik til festen


Handelsbetingelser

Bestilling:

Ege-Data Consult ApS modtager ordrer mundtligt, pr. telefax, telefon, e-mail eller brev. En afgiven ordre er juridisk bindende.

Betaling:

Ege-Data Consult ApS sælger udelukkende netto kontant, med mindre der er indgået anden aftale. Ved overskridelse af afbetalingsbetingelser beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned.

Forbehold:

Alle tilbud er ugeaktuelle. Der tages forbehold for prisændringer vedr. leverandørpriser, valutakurser samt øvrige forhold, der måtte indvirke på salgspriseme. Endvidere tages forbehold for ændringer i de anførte tekniske specifikationer.

Garanti:

Med mindre andet er anført, er produkterne omfattet 2 års garanti mod fabrikationsfejl fra fakturadato. Varer modtages kun efter aftale. Returvarer og defekte dele skal være forsvarligt og omhyggeligt emballeret i original emballage samt vedlagt kabler og dokumentation. Der skal desuden medfølge udførlig fejlbeskrivelse. Hvis Ege-Data Consult ApS ved modtagelsen konstaterer mangelfuld emballering, forbeholder vi os ret til uden videre at returnere varen og frasige os yderligere garantiforpligtelser. Som dokumentation for garanti kræves kopi af købsfaktura, hvorpå angivelse af serienumre forefindes. Eventuelle defekte dele, der fremsendes til reparation eller ombytning, sker for købers egen regning. Ombytning inden for garantiperioden giver ikke garantiforlængelse. Varer, som indleveres til garantikontrol og som ikke udviser fabrikationsfejl, faktureres som service for den forbrugte tid - dog minimum 1 time samt eventuelle forsendelsesomkostninger.

Garantien gælder ikke almindelig slitage eller uhensigtsmæssig brug af udstyr herunder fejl som følge af tilsmudsede kølere. Endvidere bortfalder garantien ved ikke-autoriseret montage af enheder samt ved brud af forseglinger.Levering:

Ab lager i Frederiks. Alle produkter leveres med postens erhvervspakker med mindre andet er aftalt. Faktura vedlægges varen eller fremsendes følgende. Al forsendelse sker på opkrævning gennem Postens Erhvervspakker.

Fragt:

5 kg: 75 Kr.
5-10kg: 95 Kr.
10-15kg: 100 Kr.
15-20kg: 125 Kr.
Maskine med skærm: 250 kr.


Support:

Ege-Data Consult ApS yder kun teknisk support, såfremt problemerne ikke kan løses ud fra oplysninger, manualer og dokumentation iøvrigt. Skal der tages del i problemløsning, sker dette efter regning.

Reparation:

Reparationstiden er normalt 10 arbejdsdage. Dette kan dog overskrides, hvis der skal anskaffes ikke normalt lagerførte reservedele. Fejlsøgning og/eller reparation af defekter, som skyldes udvidelseskort/udstyr m.v. som ikke er leveret/godkendt af Ege-Data Consult ApS, vil ligeledes blive faktureret efter gældende timesats.

HUSK:

Lav altid backup af HD før reparation. Ege-Data Consult ApS er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med reparation.

 

 
Send e-mail til rune@ege-data.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.
Copyright © 2013 Ege-Data Consult ApS
Senest opdateret: 28. august 2009